Customer Service

Shipping & Delivery

Privacy & Security

Returns & Replacements

Ordering

Payment, Pricing & Promotions

Viewing Orders

Updating Account Information


Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra BALDRON Org. nr. 987846097 MVA,  til forbrukere og ved nettbutikk salg. Kundens ordrebekreftelse/bestilling utgjør sammen med disse betingelser det samlede avtalegrunnlaget for handelen. All informasjon på våre sider er skrevet på norsk. BALDRON betraktes som formidler av produkter og tjenester som presenteres i denne nettbutikken. Ved en ev handel inngås det dermed et kjøpsforhold mellom deg som kunde og selger. Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven. Forbrukerrådet har laget en informasjon om kundens rettigheter ved postordrehandel. Dette medfølger varen.

Alle leveringstider som oppgis må anses som veiledende, og avvik fra angitte leveringstid blir ikke oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.

Alle priser er oppgitt inklusive MVA og eksklusive frakt og avgifter, så fremt annet ikke fremgår av tilbudet.

Alle henvendelser vedrørende produkter og tjenester skal rettes direkte til vår kundeservice.   

Betalingsmåter

Når en kommer til betaling har man følgende valg:

  1. Forskuddsbetaling:  
    Vi pakker klar varene hos oss og sender kunden deretter faktura med giro. Så snart vi har mottatt bekreftelse på betalingen ekspederes pakken med Postens servicepakke eller til svarende produkt.
  2. (kommer senere:) VISA, Mastercard og American Express.

Dette er den kjappeste løsningen for deg å motta varen på. Varen sendes med neste postgang. 
 

Frakt

Vi sender alle varene innad i Norge med Posten og i tillegg til prisene som oppgis på varene kommer det frakt i henhold til Postens vanlige satser. Prisene varierer avhengig av vekt/volum på forsendelsen. Til utland kan man velge å benytte UPS.

Levering

Varene sendes enten som a-post eller som servicepakke som leveres i utgangspunktet til det nærmeste postkontor i forhold til oppgitt adresse av kjøper. Vi kan sende pakker på maks. 30 kilo med Posten, grunnet fare for skader. Ved større kolli med godsbil, benyttes andre speditører.

Leveringstid 

Varer pakkes og sendes fortløpende etter registrert betaling, normalt innen en uke.
De fleste varer lagerføres. Ikke lagerførte varer har en leveringstid på 2 - 3 uker.

Vareforsendelser skjer for kjøpers risiko, forsikring må eventuelt ordnes av kunde.

Utenlandske kunder er selv ansvarlig for å følge gjeldende regler for import og toll.

Er det oppstått skade under forsendelse gjelder speditørens reklamasjonsbestemmelser.

Så sant varen er på lager, og vi har mottatt betaling, sendes varen som regel med dagens postgang. Norske kunder vil da som oftest motta varen etter 2-4 dager. I midlertid kan det forekommer noen forsinkelser spesielt i tider der BALDRON Akademiet har viktige arrangementer.

Vi forplikter oss ikke til å holde disse leveringstider i følgende helger, ferier og høytider: Påskeferie (Palmelørdag til og med 2.påskedag), skolens sommerferie,  samt jule- og nyttårshøytid 24.12. til 6.1. Baldron sin egen ferie blir som regel annonsert på nettsiden www.baldron.org.

 

Garanti 

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Ved eventuelle mangler, er selger kun forpliktet til erstatningslevering av de deler som er defekte.  
 
Vi står kun ansvarlig for selve produktet, ikke følgeskader, feil bruk og montasje, kostnader bundet til forsinkelser etc. Hvis kunden selv har benyttet andre håndverkere til å forsøke å rette opp feil og mangler står vi ikke lengre ansvarlige for produktet eller kostnader forbundet med dette. Hvis slikt behov melder seg, skal vi kontaktes, og avgjøre hvordan og med hvem feilen skal rettes.  
 
Ved eventuelle synlige skader på emballasjen ved levering, må dette anmerkes på kvittering eller fraktbrev som kunden blir bedt om å signere ved mottak. Mangler som viser seg senere, må meldes til oss snarest, og senest innen 2 måneder etter at det er oppdaget.

Angrerett

Det vises til norsk kjøpelov.

 Visse varer er untatt returreretten: tilklippete stoffer, folier m.m. og elektroniske apparater og telefoner mm.

Legg merke til at Angrerettloven Utdrag fra Forbrukerrådet - 15. juni 2001  
Lov om Opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (Angrerettloven) gjelder fra. 1. mai 2001. Det spesielle ved Angrerettloven er at du har mulighet til å komme ut av et impulsivt kjøp uten å måtte begrunne overfor selgeren hvorfor du vil ha kjøpet opphevet. Angrerettloven gjelder ved avtaler om kjøp eller leie som du har inngått utenfor fast utsalgssted eller ved fjernsalg. Loven gjelder både for kjøp av varer og tjenester. Den gjelder også kjøp av ting som skal lages eller produseres etter kjøperens behov (tilvirkningskjøp).

Angrerettloven gjelder kun i 14 dager fra du har mottatt varen. Dersom kunden ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til 3 måneder. 
Ved retur av varer på angrerett, må du selv dekke fraktkostnader til selger (mottaker)


Når loven gjelder
 
Angrerettloven gjelder når salget skjer utenfor selgerens faste utsalgssted, for eksempel dørsalg, messesalg, gatesalg, hjemmesalg (homeparties) og salg på arbeidsplassen. Det totale beløpet må være over 300 kroner.  
Loven gjelder også ved fjernsalg som postordresalg, internettsalg, telefonsalg, TV-shop, samt enkeltbestillinger i klubbmedlemsskap (f.eks. bok og plateklubber). Ved slikt fjernsalg gjelder Angrerettloven uansett beløp. 
 
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som kunden mottok den. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema.


Når loven ikke gjelder
 
- Dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde (dvs. original  
   emballasje, tilbehør osv..) og beskadigelsen og forringelsen skyldes uaktsomhet eller  
   manglende omsorg fra forbrukerens side. 
- Varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake  
- På tilbehør, rekvisita og lagringsmedia til data, lyd- og billedprodukter, dersom forseglingen 
   er brutt og emballasjen er åpnet 
- Dersom du monterer, lader opp, ringer med, fjerner beskyttelsesfilm, fjerner plastfolie på  
  manualer, løsner strips på kabler ol. 

Fremgangsmåte ved angrerett 
- Det skal benyttes original emballasje ved retur av varen 
- Alt tilbehør som fulgte ved varen må returneres komplett 
- Du må selv dekke fraktkostnader tilbake til selger 
- Benytt Posten Norgespakke el. Servicepakke. Da vil du få en kvittering med et sendingsnr.  
  Ta vare på denne. 
- Benytt ekstra emballasje utenpå originalemballasje for ikke å skade denne.

NB: Dersom ovenstående punkter ikke er oppfulgt, vil varen bli returnert deg med begrunnelse angrerett avslått. 

Angreskjema skal følge med varen  
Et standard angreskjema skal følge med varen. Dette skal være ferdig utfylt av selger, og skal benyttes av kjøper for å gi melding til selger om at han/hun ønsker å benytte angreretten. Kjøper er ikke forpliktet til å benytte angreskjema. Melding til selger skal likevel gis skriftlig dersom angreretten ønskes benyttet. Standard angreskjema kan fås ved henvendelse til Barne- og Familiedepartementet, eventuelt lastes ned direkte fra deres internettsider.